Hvordan ser fremtiden ud for dig som maskinmester?

Annonce: Aarhus Maskinmesterskole

Har du altid haft en interesse for mekanik eller håndværk og tænker, at du gerne vil arbejde med projektering af fremtidens energisystemer? Om du kan svare ja til det eller blot har en generel interesse i at stå for vedligehold og evt. udvikling af alskens tekniske anlæg, kan det være aktuelt for dig at blive maskinmester. Du kan fx tage uddannelsen som maskinmester i Aarhus.

Hvad kan du som maskinmester? Lær om uddannelsen her.

Hvilke stillinger kan du varetage efter endt uddannelse?

Når du vælger en maskinmesteruddannelse, hvad byder fremtiden så på? Ønsker du at få indsigt i, hvilke stillinger du vil kunne besætte som uddannet maskinmester, så kan du fx søge på titler som teknisk chef, salgsingeniør eller energirådgivning. Desuden diverse stillinger som projektleder, hvor projektet er et teknisk anlæg af en art. Konkret kan du fx arbejde med vindmøller, skibsfart og elnet.

Uddannelsen som maskinmester er en professionsbachelor

Bliv maskinmester ved i første omgang at søge om maskinmester optagelse, hvis du ønsker at stå med en videregående uddannelse i form af en professionsbachelor, der gør dig kvalificeret til at løse opgaver som fx vedligehold af fremdrivningsmotorer i marinen, projektering af nye tekniske anlæg og at løfte overordnet ansvar som driftschef. Uddannelsen gør det faktisk også muligt at læse videre.

Vil du læse videre, har du gode muligheder for det

Har du gennemført din uddannelse som maskinmester, så har du mulighed for at læse nogle år mere og blive kandidat inden for produktion, hvilket ruster dig til en fremtid inden for kvalitetsstyring samt analyse af og udvikling inden for teknisk produktion. Du kunne også blive forretningsingeniør på en diplomingeniøruddannelse, hvor du får forretningskompetencer til at begå dig internationalt.

Hver femte maskinmester i job arbejder ude på havet

Omkring en femtedel af uddannede maskinmestre i job arbejder offshore, fx på en borerig, eller på skibe. Offshore får du fantastiske vilkår for at fordybe dig i arbejdet, da hverdagen bringer masser af opgaver som fx klargøring af borerør, teknisk vedligehold og forefaldende arbejdsopgaver, hvor at du kommer vidt omkring, hvad angår at bruge din faglige værktøjskasse fra studiet ude i praksis.

Få arbejde offshore og på handelsskibe

Føler du trangen til at arbejde offshore eller bruge arbejdslivet på et handelsskib, giver uddannelsen dig de færdigheder, du skal have for at kunne arbejde her. Selvfølgelig er det dog først under selve uddannelsen, at mange af de studerende for alvor bliver klar over, hvad de ønsker af fremtiden. Især ved uddannelsens praktikforløb får studerende føling for, hvor interessen ligger og får mulighed for at specialisere sig.

Prøv kræfterne af i praksis under studiets hovedforløb

Under uddannelsens hovedforløb ligger bachelorpraktik, hvor du får en praktikaftale i stand med en virksomhed. Derefter begynder du i din virksomhed med at udføre arbejdsopgaver, der sætter dine nyerhvervede færdigheder som maskinmester på en prøve. Under praktiktiden er der tit både mulighed for at udføre rutineopgaver for at få fagligheden på rygraden – og for at udvikle systemer.